Dne 28. 2. 2012 proběhlo v Národní technické knihovně v Praze-Dejvicích setkání „Kulatý stůl na téma Zátěžové zkoušky  JE Dukovany a JE Temelín – hodnocení bezpečnosti a bezpečnostních rezerv ve světle havárie JE Fukušima“. Základní informace o závěrech zátěžových testů JE Dukovany a JE Temelín z pohledu SÚJB (Státní úřad pro jadernou bezpečnost) přednesla předsedkyně SÚJB Dana Drábová.
Organizaci a proces partnerských hodnocení uvnitř Evropské Unie přiblížil Andreas Molin z Rakouska, který je místopředsedou Evropského sdružení jaderných regulátorů (ENSREG) a členem Rady pro hodnocení zátěžových zkoušek evropských jaderných elektráren.
Informaci o dalším postupu a pokračování zátěžových zkoušek na straně provozovatele přednesl ředitel divize výroba ČEZ, a. s., Vladimír Hlavinka.
Kulatého stolu se zúčastnilo přibližně 100 účastníků zastupujících orgány státní správy, odborné instituce a také zástupci veřejnosti včetně médií. Součástí kulatého stolu byla bohatá diskuze.

Závěry lze stručně shrnout takto:

Dana Drábová zhodnotila výsledky zátěžových testů z pohledu SÚJB:

  • užitečné cvičení,
  • inherentní robustnost EDU a ETE,
  • žádné nedostatky vyžadující akutní řešení,
  • řada dobrých námětů jak zlepšit připravenost našich JE na extrémní události a těžké havárie.

Andreas Molin vysvětlil organizaci a zhodnotil průběh hodnotícího procesu zátěžových zkoušek v evropském kontextu

  • 2 fáze hodnocení – po tématech a pak v každé zemi zvlášť
  • široká mezinárodní účast expertů
  • objektivita a transparentnost
  • „dohled“ Evropské komise a ENSREG

Vladimír Hlavinka ujistil, že

  • zátěžové zkoušky JE Dukovany a JE Temelín nekončí v červnu 2012
  • jde o nastartovaný proces, na jehož konci bude realizace všech smysluplných opatření

 

Prezentace vystupujících ke stažení

Prezentace paní Dany Drábové

Prezentace pana Vladimíra Hlavinky

Prezentace pana Andrease Molina

 

Fotogalerie