Temelín a protržení hráze Lipna

Dobrý den, ve zprávách jsem postřehl, že by Temelín zvládl i protržení Lipna. Což moc překvapivé není, když stojí vysoko na kopci.  Patrně by ale přišel o vodu, které spotřebuje hodně – respektive, 
přišel by o čerpací stanice. Zvládl by i toto? Ve zprávě (v části o  povodních) jsem to nenašel.

Petr Tichák

Máte pravdu, že zatopení jaderné elektrárny Temelín při protržení vodní nádrže Lipno je nemožné díky jejímu umístění více než o 100 m nad hladinou řeky Vltavy.

Správně uvádíte i to, že taková událost, podobně jako protržení vodní nádrže Římov na řece Malši na elektrárnu vliv mít může neboť  zásobování elektrárny vodou je realizováno pomocí čerpací stanice u vodní nádrže Hněvkovice, která je umístěna od Lipna i Římova po proudu řeky Vltavy. Dlouhodobý provoz jaderných bloků na plném výkonu bez tohoto zásobování možný není.

Projektant elektrárny i její  provozovatel však s takovouto událostí počítal od samého začátku. A proto je k dispozici řada technických zařízení , řešení, organizačních opatření a i personál je na tuto situaci připraven.

Při ztrátě uvedené čerpací stanice se oba bloky okamžitě odstavují z plného výkonu na nulu. V areálu elektrárny je obrovská zásobní nádrž neustále zaplněná vodou a dále  je zde i řada systémů s vysokým objemem vody, které v případě takovéto události nejsou potřebné. Je známo, že i po odstavení jaderného reaktoru je nutno odvádět tzv. zbytkové teplo, které činí zpočátku pouhé jednotky procent plného výkonu a navíc exponenciálně klesá v čase. Odvod tohoto tepla není prováděn chladícími okruhy s věžemi, které zřejmě každý zná. Pro tyto účely jsou v areálu elektrárny speciálně vybudovány zvláštní dochlazovací systémy v konfiguraci 3×100% (znamená že 1×100% je dostatečných pro chlazení a dva další systémy tvoří zálohu) s velkokapacitními bazény vody , kde je odvod tepla realizován odparem. Odpařenou vodu je nutno doplňovat, což se provádí právě z uvedené zásobní nádrže a zmíněných nepotřebných věžových systémů. Zásoba vody je dostatečná pro dlouhodobé udržení elektrárny v bezpečném stavu jakož i  časový prostor pro obnovení zásobování nebo realizaci alternativních způsobů.

Ing. Miroslav Holan, MBA

Zátěžové zkoušky
Otázky Fukušima
Enpedie