‘Tisková zpráva’

Kulatý stůl 28. 2. 2012

Dne 28. 2. 2012 proběhlo v Národní technické knihovně v Praze-Dejvicích setkání „Kulatý stůl na téma Zátěžové zkoušky  JE Dukovany a JE Temelín – hodnocení bezpečnosti a bezpečnostních rezerv ve světle havárie JE Fukušima“. Základní informace o závěrech zátěžových testů JE Dukovany a JE Temelín z pohledu SÚJB (Státní úřad pro jadernou bezpečnost) přednesla předsedkyně SÚJB Dana Drábová.
Organizaci a proces partnerských hodnocení uvnitř Evropské Unie přiblížil Andreas Molin z Rakouska, který je místopředsedou Evropského sdružení jaderných regulátorů (ENSREG) a členem Rady pro hodnocení zátěžových zkoušek evropských jaderných elektráren.
Informaci o dalším postupu a pokračování zátěžových zkoušek na straně provozovatele přednesl ředitel divize výroba ČEZ, a. s., Vladimír Hlavinka.
Kulatého stolu se zúčastnilo přibližně 100 účastníků zastupujících orgány státní správy, odborné instituce a také zástupci veřejnosti včetně médií. Součástí kulatého stolu byla bohatá diskuze.

Závěry lze stručně shrnout takto:

Dana Drábová zhodnotila výsledky zátěžových testů z pohledu SÚJB:

  • užitečné cvičení,
  • inherentní robustnost EDU a ETE,
  • žádné nedostatky vyžadující akutní řešení,
  • řada dobrých námětů jak zlepšit připravenost našich JE na extrémní události a těžké havárie.

Andreas Molin vysvětlil organizaci a zhodnotil průběh hodnotícího procesu zátěžových zkoušek v evropském kontextu

  • 2 fáze hodnocení – po tématech a pak v každé zemi zvlášť
  • široká mezinárodní účast expertů
  • objektivita a transparentnost
  • „dohled“ Evropské komise a ENSREG

Vladimír Hlavinka ujistil, že

  • zátěžové zkoušky JE Dukovany a JE Temelín nekončí v červnu 2012
  • jde o nastartovaný proces, na jehož konci bude realizace všech smysluplných opatření

 

Prezentace vystupujících ke stažení

Prezentace paní Dany Drábové

Prezentace pana Vladimíra Hlavinky

Prezentace pana Andrease Molina

 

Fotogalerie

Zátěžové zkoušky
Otázky Fukušima
Enpedie