‘nápravná opatření’

Kontrola výsledků a ukládání opatření

Kdo kontroluje výsledky testů a ukládá opatření, pokud se najdou nějaká rizika?

Ve zprávách jsou uvedeny návrhy opatření ke zvýšení robustnosti JE vůči extremním událostem (např.: seismicita, záplavy, tsunami, vichřice, tornáda, extremně vysoké a nízké teploty a pod.).

Ing. Zdeněk Kříž, ÚJV

Kontrola nápravných opatření

Kdo kontroluje, jestli byla určená nápravná opatření skutečně realizována?

Národní dozor pak může realizaci vybraných opatření nařídit formou rozhodnutí a tím podmínit souhlas s jejich provozem. 

Ing. Zdeněk Kříž, ÚJV

Zátěžové zkoušky
Otázky Fukušima
Enpedie