‘lidský faktor’

Obsah stress testů

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, co mohou zátěžové testy obsahovat? Jaký druh rizik se testuje?

Zátěžové testy obsahují průkaz odolnosti (robustnosti) JE vůči přírodním jevům ,které se mohou na lokalitě vyskytnout např.: seismicita, záplavy, tsunami, vichřice, tornáda, extremně vysoké a nízké teploty a pod. Předmětem stress testů nejsou rizika způsobená lidskou činností např.pád letedla a teroristický útok, které budou posuzovány samostatně. Dále jsou to závažné technické problémyjako je úplná ztráta elektrického napájení JE (blackout), ztráta odvodu tepla (do moře, řeky, atmosfery) a následné tavení paliva v aktivní zoně reaktoru a ve skladech vyhořelého paliva, výbuchů vodíku apod. Testy tedy modelují katastrofu, která se stala ve Fukušimě.

Ing. Zdeněk Kříž, ÚJV

Riziko nezvládnuté organizace a lidského selhání

Testují se také rizika daná nezvládnutou organizací či možným lidským selháním?

Jedná se převážně o technická opatření, ale i o opatření typu dodatečných bezpečnostních analyz, vydání speciálních havarijních instrukcí, zlepšení komunikace a organizace v krizových situacích apod.

Ing. Zdeněk Kříž, ÚJV

Zátěžové zkoušky
Otázky Fukušima
Enpedie