‘JETE’

Nezávislost testů

Jak se zabezpečí nezávislost prováděných testů? Nestane se, že by testy elektráren vyhodnocoval ten, kdo je vlastní?

Stress testy provedli provozovatelé JE (u nás JE Dukovany a JE Temelín), kteří je v říjnu 2011 předložili svým národním orgánům dozoru (SÚJB) k připomínkám a ty pak je poslaly do 31. 12.  2011 do EU. Hodnocení všech Národních zpráv proběhne v 1. čtvrtletí 2012 formou tzv. peer review (společného partnerského hodnocení).

Ing. Zdeněk Kříž, ÚJV

Temelín a protržení hráze Lipna

Dobrý den, ve zprávách jsem postřehl, že by Temelín zvládl i protržení Lipna. Což moc překvapivé není, když stojí vysoko na kopci.  Patrně by ale přišel o vodu, které spotřebuje hodně – respektive, 
přišel by o čerpací stanice. Zvládl by i toto? Ve zprávě (v části o  povodních) jsem to nenašel.

Petr Tichák

Máte pravdu, že zatopení jaderné elektrárny Temelín při protržení vodní nádrže Lipno je nemožné díky jejímu umístění více než o 100 m nad hladinou řeky Vltavy.

Správně uvádíte i to, že taková událost, podobně jako protržení vodní nádrže Římov na řece Malši na elektrárnu vliv mít může neboť  zásobování elektrárny vodou je realizováno pomocí čerpací stanice u vodní nádrže Hněvkovice, která je umístěna od Lipna i Římova po proudu řeky Vltavy. Dlouhodobý provoz jaderných bloků na plném výkonu bez tohoto zásobování možný není.

Projektant elektrárny i její  provozovatel však s takovouto událostí počítal od samého začátku. A proto je k dispozici řada technických zařízení , řešení, organizačních opatření a i personál je na tuto situaci připraven.

Při ztrátě uvedené čerpací stanice se oba bloky okamžitě odstavují z plného výkonu na nulu. V areálu elektrárny je obrovská zásobní nádrž neustále zaplněná vodou a dále  je zde i řada systémů s vysokým objemem vody, které v případě takovéto události nejsou potřebné. Je známo, že i po odstavení jaderného reaktoru je nutno odvádět tzv. zbytkové teplo, které činí zpočátku pouhé jednotky procent plného výkonu a navíc exponenciálně klesá v čase. Odvod tohoto tepla není prováděn chladícími okruhy s věžemi, které zřejmě každý zná. Pro tyto účely jsou v areálu elektrárny speciálně vybudovány zvláštní dochlazovací systémy v konfiguraci 3×100% (znamená že 1×100% je dostatečných pro chlazení a dva další systémy tvoří zálohu) s velkokapacitními bazény vody , kde je odvod tepla realizován odparem. Odpařenou vodu je nutno doplňovat, což se provádí právě z uvedené zásobní nádrže a zmíněných nepotřebných věžových systémů. Zásoba vody je dostatečná pro dlouhodobé udržení elektrárny v bezpečném stavu jakož i  časový prostor pro obnovení zásobování nebo realizaci alternativních způsobů.

Ing. Miroslav Holan, MBA

Kulatý stůl 28. 2. 2012

Dne 28. 2. 2012 proběhlo v Národní technické knihovně v Praze-Dejvicích setkání „Kulatý stůl na téma Zátěžové zkoušky  JE Dukovany a JE Temelín – hodnocení bezpečnosti a bezpečnostních rezerv ve světle havárie JE Fukušima“. Základní informace o závěrech zátěžových testů JE Dukovany a JE Temelín z pohledu SÚJB (Státní úřad pro jadernou bezpečnost) přednesla předsedkyně SÚJB Dana Drábová.
Organizaci a proces partnerských hodnocení uvnitř Evropské Unie přiblížil Andreas Molin z Rakouska, který je místopředsedou Evropského sdružení jaderných regulátorů (ENSREG) a členem Rady pro hodnocení zátěžových zkoušek evropských jaderných elektráren.
Informaci o dalším postupu a pokračování zátěžových zkoušek na straně provozovatele přednesl ředitel divize výroba ČEZ, a. s., Vladimír Hlavinka.
Kulatého stolu se zúčastnilo přibližně 100 účastníků zastupujících orgány státní správy, odborné instituce a také zástupci veřejnosti včetně médií. Součástí kulatého stolu byla bohatá diskuze.

Závěry lze stručně shrnout takto:

Dana Drábová zhodnotila výsledky zátěžových testů z pohledu SÚJB:

  • užitečné cvičení,
  • inherentní robustnost EDU a ETE,
  • žádné nedostatky vyžadující akutní řešení,
  • řada dobrých námětů jak zlepšit připravenost našich JE na extrémní události a těžké havárie.

Andreas Molin vysvětlil organizaci a zhodnotil průběh hodnotícího procesu zátěžových zkoušek v evropském kontextu

  • 2 fáze hodnocení – po tématech a pak v každé zemi zvlášť
  • široká mezinárodní účast expertů
  • objektivita a transparentnost
  • „dohled“ Evropské komise a ENSREG

Vladimír Hlavinka ujistil, že

  • zátěžové zkoušky JE Dukovany a JE Temelín nekončí v červnu 2012
  • jde o nastartovaný proces, na jehož konci bude realizace všech smysluplných opatření

 

Prezentace vystupujících ke stažení

Prezentace paní Dany Drábové

Prezentace pana Vladimíra Hlavinky

Prezentace pana Andrease Molina

 

Fotogalerie

Zátěžové zkoušky
Otázky Fukušima
Enpedie