‘finance’

Kdo zaplatí nová navrhovaná zařízení?

Dotaz:  Kdo zaplatí ta nová navrhovaná zařízení? ČEZ – tedy odběratelé elektřiny? Postřehl jsem návrhy typu pojízdné elektrocentrály a čerpadla, nebo bazény v Dukovanech (které bez nich bezpečně fungují už dlouhou řadu let. A bude vůbec někdo zkoumat, jestli jsou nutná, nebo jde o to, že se musí něco najít?

M. Lejsek

 

Opatření samozřejmě musí zaplatit držitel povolení k provozu jaderného zařízení. Dnes navrhovaná opatření je nutno chápat jako možnosti jak přispět k řešení hypotetických a velice málo pravděpodobných událostí. Tyto možnosti musí být po ukončení procesu, který je nazýván  Stress testy, podrobeny důkladnému posouzení jejich proveditelnosti, přínosu a smysluplnosti. Bez toho nelze provádět žádné zásahy do jinak spolehlivě fungujícího zařízení, zejména ne v oblasti jaderné energetiky. Výsledek bude diskutován zejména se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost, který k jejich hodnocení využije jednak své experty a dále řadu odborných technických podpůrných organizací. Veškeré změny mající vliv na bezpečnost jaderného zařízení musí být ze strany SUJB schváleny.

Ing. Miroslav Holan, MBA

Zátěžové zkoušky
Otázky Fukušima
Enpedie