Riziko nezvládnuté organizace a lidského selhání

Testují se také rizika daná nezvládnutou organizací či možným lidským selháním?

Jedná se převážně o technická opatření, ale i o opatření typu dodatečných bezpečnostních analyz, vydání speciálních havarijních instrukcí, zlepšení komunikace a organizace v krizových situacích apod.

Ing. Zdeněk Kříž, ÚJV

Zátěžové zkoušky
Otázky Fukušima
Enpedie