Peer review

Dotaz: Na vasich strankach jsem se docetl, ze prave probihaji Peer review (partnerska hodnoceni). Kdo je partnerem pro Ceskou republiku?
Norbert Tusa
Proces Stress testů je Evropskou komisí svěřen organizaci ENSREG (The European Nuclear Safety Regulators Group ), který je nezávislou odbornou  organizací  vytvořenou v roce  2007). ENSREG definoval proces Stress testů jako dvoukolovou prověrku.  V prvním kole se hodnotily bezpečnostní otázky  (topical review), kde jednotlivé státy provozující jaderná zařízení prezentovaly své Národní zprávy a odpovídaly na otázky  třem skupinám expertů (každá o cca 20 odbornících z různých států Evropy vč. těch které jaderná zařízení neprovozují). Nelze tedy říci že by ČR měla jen jediného partnera.
Druhé kolo se nazývá Country visit (nebo review), kde tito experti přezkoumají své otázky přímo v jednotlivých zemích na vybraném jaderném zařízení. V případě ČR byla vybrána elektrárna Dukovany v týdnu od 26.3.2012. předmětem hodnocení je ovšem i elektrárna Temelín.
Ing. Miroslav Holan, MBA
Zátěžové zkoušky
Otázky Fukušima
Enpedie