Odolnost JE proti působení EMP – hypotetická možnost

Dotaz: Byla testována odolnost řídící elektroniky (IT infrastruktura, PLC automatizace…)proti elektromagnetickému impulzu – hypotetická úvaha, ale svět se mění a možný teroristický útok může být proveden i s použitím zařízení, která tento impulz mohou vygenerovat v „dostatečné“ blízkosti od JE.

Milan Joura

 

IT systémy JE, důležité pro plnění bezpečnostních funkcí, jsou dostatečně odolné i proti EMP vlivům. Detaily o této odolnosti nemohou být pochopitelně zveřejňovány, neboť by mohly být zneužity k nepřátelským akcím proti jaderným zařízením i souvisejícím systémům.

Tato oblast se  stále vyvíjí, zejména v oblasti vojenského průmyslu, jehož výsledky by hypoteticky mohly být zneužity. Provozovatel  JE v ČR i státní dozor je si těchto skutečností vědom a i tuto oblast sleduje. Podobně se vlivům EMP nebo spíše HEMP ve vztahu na jaderné lektrárny věnuje již 30 let např. USA. Výsledky těchto prací ukazují, že tyto elektrárny se současným vybavením umožní odstavení do bezpečného stavu.

Při rozhodnutí o provedení tzv Stress testů bylo rozhodnuto o dvou větvích hodnocení. To, co bylo nyní vyhodnoceno, reprezentuje tzv. Safety track. Druhá cesta je tzv Security track,  kam patří i nepřátelské akce (terorizmus) vůči energetickým zařízením, kterými může být i EMP. Evropská rada ustanovila tzv. Ad Hoc Group on Nuclear Security (AHGNS),  která se touto problematikou zabývá a výsledky budou předloženy Evropské radě v červnu 2012.

Ing. Miroslav Holan, MBA

Zátěžové zkoušky
Otázky Fukušima
Enpedie