Odlišnosti testů

Jsou testy pro všechny elektrárny stejné, nebo se liší podle toho, kde ta elektrárna leží? (podle přírodních podmínek dané lokality).

Testy jsou pro všechny JE stejné bez ohledu na typ JE, její výkon a umístění. Ke stress testům se dobrovolně připojily dvě země, které provozují JE, ale nejsou členy EU – Švýcarsko a Ukrajina.

 Ing. Zdeněk Kříž, ÚJV

Zátěžové zkoušky
Otázky Fukušima
Enpedie