Nezávislost testů

Jak se zabezpečí nezávislost prováděných testů? Nestane se, že by testy elektráren vyhodnocoval ten, kdo je vlastní?

Stress testy provedli provozovatelé JE (u nás JE Dukovany a JE Temelín), kteří je v říjnu 2011 předložili svým národním orgánům dozoru (SÚJB) k připomínkám a ty pak je poslaly do 31. 12.  2011 do EU. Hodnocení všech Národních zpráv proběhne v 1. čtvrtletí 2012 formou tzv. peer review (společného partnerského hodnocení).

Ing. Zdeněk Kříž, ÚJV

Zátěžové zkoušky
Otázky Fukušima
Enpedie