Kontrola výsledků a ukládání opatření

Kdo kontroluje výsledky testů a ukládá opatření, pokud se najdou nějaká rizika?

Ve zprávách jsou uvedeny návrhy opatření ke zvýšení robustnosti JE vůči extremním událostem (např.: seismicita, záplavy, tsunami, vichřice, tornáda, extremně vysoké a nízké teploty a pod.).

Ing. Zdeněk Kříž, ÚJV

Zátěžové zkoušky
Otázky Fukušima
Enpedie