Kontrola nápravných opatření

Kdo kontroluje, jestli byla určená nápravná opatření skutečně realizována?

Národní dozor pak může realizaci vybraných opatření nařídit formou rozhodnutí a tím podmínit souhlas s jejich provozem. 

Ing. Zdeněk Kříž, ÚJV

Zátěžové zkoušky
Otázky Fukušima
Enpedie