Evropská rada, v reakci na havárii jaderné elektrárny (JE) Fukushima v Japonsku, deklarovala, že „bezpečnost všech JE v EU by měla být znovu posouzena na základě komplexního a transparentního zhodnocení rizika („zátěžové testy“); Skupina evropských jaderných regulátorů (ENSREG) a Evropská Komise určily rozsah a formu těchto testů. Je zajištěno plné zapojení členských států a využití dostupných analýz, zejména od Asociace západoevropských jaderných dozorů (WENRA), jejíž je ČR členem. Zhodnocení provádí nezávislé národními úřady jaderného dozoru. Jejich výsledky a vyvolaná následná opatření budou sdělena Komisi a ENSREGu a budou zveřejněny. Evropská rada zhodnotí prvotní nálezy koncem roku 2011, na základě zprávy z Komise“. Z návrhů WENRA předložených na plenárním zasedání ENSREG ve dnech 12. – 13.5.2011 se Evropská Komise a členové ENSREG shodli na „výchozí nezávislé technické definici zátěžových testů“ a na způsobu jejich provedení na JE v Evropě.

Zdroj: http://www.sujb.cz/stress-testy-jadernych-elektraren/informace-o-zatezovych-testech/


The European Council of 24/25 March, 2011, requested that the safety of all EU nuclear plants should be reviewed, on the basis of a comprehensive and transparent risk and safety assessment („stress tests“). These “stress tests” are defined as targeted reassessments of the safety margins of nuclear power plants, developed by ENSREG, including the European Commission.

As security threats are not part of the mandate of ENSREG a two-track process has been developed.

The “safety track” covers extraordinary triggering events like earthquakes and floods and the consequences of any other initiating events (e.g. transport accidents, such as airplane crashes) potentially leading to multiple loss of safety functions requiring severe accident management. All the operators of nuclear power plants in the EU had to review the response of their nuclear plants to those extreme situations. The operators’ reports are first reviewed by the national nuclear regulators. They then prepare summary national reports.

The final national reports will be reviewed by Review Teams, set up by ENSREG. The peer review process is expected to be finished by the end of April 2012. As soon as the peer review process begins the public and stakeholders will be provided with the opportunity to engage in the “stress tests”.

A two-phase approach allows for an interim report to the European Council, December 9, 2011, and a final report to the European Council in June 2012.

Regarding the “security track” COREPER decided on the establishment of the Ad Hoc Group on Nuclear Security.

The European Commission is also in close contact with countries outside the EU and is working with them on re-assessing their nuclear power plants.

EU Stress Tests Specification.