Dobrovolnost testů

Je absolvování zátěžových testů dobrovolné nebo je někdo elektrárnám nařídí?  

Krátce po havarii ve Fukušimě svolala EU jednání všech zemí do Bruselu na kterém byl vysloven požadavek podrobit JE v zemích EU zátěžovým testům tzv. stress testům (tento termín má původ v bankovním sektoru pro ověření odolnosti bank vůči krizovým finančním  situacím).

Poté sdružení evropských orgánů dozoru nad jadernou bezpečností ENSREG (European Nuclear Safety Regulators) stanovilo  dne 24. 5. 2011 obsah stress testů a vydalo návrh pro obsah zpráv o stress testech pro provozovatele JE a orgány dozoru (národní zprávy). Národní orgány dozoru (u nás SÚJB) pak provedení stress testů na provozovatelích JE (u nás ČEZ a.s.)  vyžádaly dopisem.

Ing. Zdeněk Kříž, ÚJV

Zátěžové zkoušky
Otázky Fukušima
Enpedie